Thema:Het Woord van Christus wone rijkelijk in u !