Nadere gegevens van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie

Scriba/Diaken

 Hiltje Elzinga-Hofman

scriba.vgknboelenslaan@gmail.com

Diaken

Chris de Vries

chdev@t-mobilethuis.nl

Predikant
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren

mjmsytsma@gmail.com

Voorzitter van de kerkenraad
Br M.Veenstra
j.vee5@kpnmail.nl

Diaconie contactpersoon
Anje Elzinga-Altena
w.elzinga@hetnet.nl

Jeugdclub / Catechisatie
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren

mjmsytsma@gmail.com

Gespreksgroep contactpersoon
Zr R. Couperus-Meyer
Folgerenlaan 117a
9223 LN Houtigehage
0512-341858

Mannen/vrouwen vereniging contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren

mjmsytsma@gmail.com

Gebedskring contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren

mjmsytsma@gmail.com

Bijbelstudiegroep contactpersoon
vercant

Commissie bijzonder diensten contactpersoon

Zr Y. Douma-van der Berg
Smidswei 45
9222NB Drachtstercompagnie
0512-341855

Boekhouder
Br.J. Veenstra
Sint Jansberg 18
9202 EE Drachten
0512-548214
Rekeningnummer: NL94RABO 011 745 595 4

Kerkblad “De Kandelaar”
Zr.A.Elzinga-Altena
Leidijk 13
9865 VT Opende
0512-342812

Opname van diensten

Br M.Ypma
Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879
&

Br J.Elzinga
Hoornweg 43
9363 EH Marum
0594-202170

Preekvoorziening
Br M.Veenstra
Aldewei 9
9222 NE Drachtster Compagnie
0512-342970

Organisten voorziening
vercant

Kosters

Br M.Ypma
Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879
martin.ypma@gmail.com

&

Br J.Elzinga
Hoornweg 43
9363 EH Marum
0594-202170

Reserve koster

Br K van der Veen
Spekloane 27
9233 LK Boelenslaan
0512-342287

*

Beamerteam

beamteamboelenslaan@gmail.com

 

 

 

Diensten

Het “witte kerkje”
Boelenswei 52
9233 KD Boelenslaan

Diensten om 10.00.
Elke zondag is er één dienst.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het gebouw achter de kerkzaal.

Contactformulier