Nadere gegevens van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie

Scriba

Predikant
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Voorzitter van de kerkenraad
Br M.Veenstra
Alde Wei 9
9222NE Drachtstercompagnie
0512-342970

Diaconie contactpersoon
Br R de Groot
deFeart 25a
9222 NS  Drachtstercompagnie
0512341149

Jeugdclub / Catechisatie
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Strandheem commissie
Vacant

Gespreksgroep contactpersoon
Zr R. Couperus-Meyer
Folgerenlaan 117a
9223 LN Houtigehage
0512-341858

Mannen/vrouwen vereniging contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Gebedskring contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Bijbelstudiegroep contactpersoon
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Commissie bijzonder diensten contactpersoon
Zr H. Oevering
Oud Ambacht 379
9201XA Drachten
0512-516473
&
Zr Y. Douma-van der Berg
Smidswei 45
9222NB Drachtstercompagnie
0512-341855

Boekhouder
Br.J. Veenstra
Sint Jansberg 18
9202 EE Drachten
0512-548214
Rekeningnummer: NL94RABO 011 745 595 4

Kerkblad “De Kandelaar”
Zr.A.Elzinga-Altena
Leidijk 13
9865 VT Opende
0512-342812

Opname van diensten
br M Ypma
It Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879

Preekvoorziening
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Organisten voorziening
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Kosters
Br M.Ypma
Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879
martin.ypma@gmail.com

Br C. de Vries
Veenscheiding 4
9202 ND Drachten
0512-520234

Diensten

Het “witte kerkje”
Boelenswei 52
9233 KD Boelenslaan

Diensten om 10.00.
Elke zondag is er één dienst.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het gebouw achter de kerkzaal.

Contactformulier