Kindernevendienst:
Elke zondag als we naar de kerk gaan,is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. De kinderen maken het eerste en laatste stuk van de kerkdienst mee in de kerkzaal. Na het zingen van een kinderlied verlaten ze de kerk en gaan naar de ruimte achter de kerk. Daar wordt hun een bijbelverhaal verteld uit de methode ‘Vertel het maar’. Daarbij hoort altijd een verwerking. Dit kan een knutselopdracht of een puzzelblad zijn. Ook doen we soms een spel dat past bij het thema.

catechisatie:
Met de catechisanten werk ik met materiaal dat via internet wordt aangeleverd door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Wilsum. Wij zijn een aantal seizoenen intensief bezig geweest met de 10 geboden- juist ook duidelijk gemaakt naar deze tijd- , nu zijn wij begonnen met “de Bijbel door..”
Juist ook om aan de hand van de Bijbel te ontdekken hoe God bezig is met deze wereld, Zijn schepping, met Zijn volk Israël en met ons mensen.
Aan de hand van opdrachten, verhalen, en het met elkaar lezen uit de Bijbel zien wij hoe de heilsgeschiedenis zich ontvouwt. Wij zijn nu aangekomen bij de profeten en daar gaan wij mee verder. Het materiaal voor de oudere en jongere groep is niet hetzelfde, dat van de ouderen is nog meer verdiepend.