Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Vandaag

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  april 2021
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  28 maart 2021

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren

  29 maart 2021 30 maart 2021 31 maart 2021 1 april 2021 2 april 2021

  Categorie: Dienstds Douma van der Molen ( goede vrijdag )

  3 april 2021
  4 april 2021

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren (1e Paasdag )

  5 april 2021

  Categorie: Dienst2e paasdag geen dienst

  6 april 2021 7 april 2021

  Categorie: catechisatieCathehisatie

  Categorie: AlgemeenBijeenkomst van kerkenraad met alle jongeren

  8 april 2021 9 april 2021 10 april 2021

  Categorie: AlgemeenSynodevergadering in Boornbergum

  11 april 2021

  Categorie: Dienstds Terpstra

  12 april 2021 13 april 2021 14 april 2021

  Categorie: AlgemeenCathehisatie

  Categorie: Gebedskringgebedskring

  15 april 2021 16 april 2021 17 april 2021
  18 april 2021

  Categorie: DienstEvangelist J de Vries

  19 april 2021 20 april 2021 21 april 2021 22 april 2021 23 april 2021 24 april 2021

  Categorie: Algemeengemeente vergadering

  25 april 2021

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( Doopdienst )

  26 april 2021 27 april 2021 28 april 2021 29 april 2021 30 april 2021 1 mei 2021