Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Vandaag

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  december 2020
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  29 november 2020

  Categorie: Dienstds A.E. de Jong - Wiersema

  30 november 2020 1 december 2020 2 december 2020

  Categorie: Algemeenkerkraadsvergadering

  3 december 2020 4 december 2020 5 december 2020
  6 december 2020

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( Heilig avondmaal)

  7 december 2020 8 december 2020 9 december 2020 10 december 2020 11 december 2020 12 december 2020
  13 december 2020

  Categorie: Dienstds A van Harten - Tip

  14 december 2020 15 december 2020 16 december 2020 17 december 2020 18 december 2020 19 december 2020
  20 december 2020

  Categorie: Dienstds K van Marrum

  21 december 2020

  Categorie: JeugdB-tov club kinderkerstfeest

  22 december 2020 23 december 2020 24 december 2020

  Categorie: Dienstds K.van Marrum

  25 december 2020

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren

  26 december 2020

  Categorie: Dienstgeen dienst

  27 december 2020

  Categorie: Dienstds M.J Koppe

  28 december 2020 29 december 2020 30 december 2020 31 december 2020

  Categorie: Dienstds J. Douma van der Molen ( Oudjaarsdag )

  1 januari 2021

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( nieuwjaarsdag )

  2 januari 2021