Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Vandaag

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  Evenementen in januari 2022

  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  26 december 2021(1 event)

  Categorie: Dienstonline dienst ds Douma - van der Molen ( 2e kerstdag )

  27 december 2021 28 december 2021 29 december 2021 30 december 2021 31 december 2021(1 event)

  Categorie: Dienstonline dienst van ds Douma - van der Molen ( Oudjaarsdag )

  1 januari 2022
  2 januari 2022(1 event)

  Categorie: Dienstds M.J.M Sijtsma - van Oeveren

  3 januari 2022 4 januari 2022 5 januari 2022 6 januari 2022 7 januari 2022 8 januari 2022
  9 januari 2022(1 event)

  Categorie: Dienstds Heslinga

  10 januari 2022 11 januari 2022 12 januari 2022 13 januari 2022 14 januari 2022 15 januari 2022
  16 januari 2022(1 event)

  Categorie: Dienstds J.J Douma - van der Molen

  17 januari 2022 18 januari 2022 19 januari 2022 20 januari 2022 21 januari 2022 22 januari 2022
  23 januari 2022(1 event)

  Categorie: Dienstds M.J.M Sijtsma - van Oeveren

  24 januari 2022 25 januari 2022 26 januari 2022 27 januari 2022 28 januari 2022 29 januari 2022
  30 januari 2022(1 event)

  Categorie: Dienstds van Harten-Tip

  31 januari 2022 1 februari 2022 2 februari 2022 3 februari 2022 4 februari 2022 5 februari 2022