thema: Door het bloed van Christus

                                        1 : gereinigd  2: dienstbaar 3: erfgenaam