Thema : Gods voorzienigheid

  1. Maakt geduldig in tegenspoed.

 2 Maakt dankbaar in voorspoed.

 3 Geeft vertrouwen voor de toekomst