Thema: Van pleisterplaats tot pleisterplaats door de woestijn