Thema: De Apostelen door Jezus bepaald bij

1 de noodzakelijke rust

2 hun eigen onmacht

3 het noodzakelijke levensbrood

4 een rijke overvloed