Pastor Joop de Vries – Urk.

 

 

Thema:  Naar Gods Genadetroon