Thema : Stil, mijn ziel, wees stil

Vragen voor de nabespreking bij de vGK-themadienst ‘Stil Gebed’

Schriftlezingen: Psalm 62 en Openbaring 8:1-5

 

  1. Veel mensen vinden stilte niet prettig. Waarom is dat zo volgens u?

 

  1. Waarvoor is het Stil Gebed in de Kerkdienst volgens u bedoeld?

 

  1. Duurt het Stil Gebed u meestal te lang of te kort? Waarom?

 

  1. Bidt u thuis ook wel eens stil, en zo ja: hoe doet u dat?

 

  1. Wat hebt u voor uw gebedsleven geleerd van de dienst van deze morgen?