Opzet ‘zanguurtje’ Zondag 10 september ( startzondag)

in Boelenslaan.Orgel: Gjalt de Jong.

Welkom (Rinske)Gebed ( Rinske)Schriftlezing:  (Harm) 1 Cor. 13: 1-8a  of   Rom.13:8-14a   of  Joh.17: 1 t/m 11   Zang (Hannie leiding)
Aanbiddingsliederen:- 10.000 redenen,                                                        Opw. 733 : 1,2*

Groot is uw trouw o Heer,                                                                                  Elb 170: 1,2

Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam,                                                       Elb 343:1,3,4
Overgave:- Vaste Rots van mijn behoud,                                                       Elb 189a: 1,2

Mijn Jezus ik houd van U,                                                                                 Elb 371: 1,2,4-

Er is een God die hoort,                                                                                      onbekend: 1,3*
Gedicht (Clazien)
Bede om hulp:- Blijf mij nabij,                                                                          Lb 392: 1,3,5-

Heer ik kom tot U, neem mijn hart                                                                  Elb 226: 1,2-

Als de nacht valt in je leven                                                                              onbekend: 1,4*-

’t Hijgend hert,                                                                                                     Ps. 42: 1 (OB)*
Israel en de toekomst:- Op Sions berg,                                                          Ps. 87: 1,3,4-

Jeruzalem o eeuw’ge gouden stad,                                                                  Elb 410: 1,2-

Lichtstad met uw paar’len poorten,                                                                 Elb 413: 1,2,4-

O, wat een dag                                                                                                     onbekend: 1,2*

De jongeren die naar Ecuador zijn geweest laten wat zien en vertellen wat

Dankzegging:- Tel uw zegeningen,                                                 JdH 256: 1, refr.*-

Van U zijn alle dingen                                                                       Gez. 465: 1,5-

Dankt, dankt nu allen God                                                               Gez. 44: 1,3