samenkomst bij fam Couperus ( Startzondag )


4 september 2022

GEMEENTENIEUWS
augustus 2022
Het woord van Christus wone rijkelijk in U !

Dit weet ik zeker,
dit maakt mij blij
Ik ben in Jezus,
Hij blijft in mij
Door hem herboren,
onder het kruis
volg ik mijn Heiland,
zo kom ik thuis.

Zondag 11 september is er een evangelisatie dienst in de
feesttent van Drachtstercompagnie.
Locatie: Koartewyk 3
In deze dienst gaan voor onze dominee ds Sytsma van Oeveren
en pastor Ageeth de Vries van de PKN gemeente.
Het thema is: Houd moed !!
Medewerking : Muziekgroep uit Drachtstercompagnie
Inloop: 10.30 + eerst koffie - Aanvang dienst: 11.00
Gemeente, broeders en zusters,
De zomervakantie is weer voorbij
en het gemeentewerk gaat van start.
Zondag 4 september willen wij samenkomen bij de
familie Couperus,
Folgersterloane 117a Houtigehage.
In de open lucht, of onder de overkapping
Inloop en koffie: 9.30 Aanvang dienst 10 uur .
Na de dienst zijn er soep en broodjes en….en …en alle gelegenheid
om na te praten of mee te doen aan een spel .
Belangrijk: Uw eigen stoel meenemen
Van harte welkom, de kerkenraad

Samenkomst
in de feesttent
van
Drachtster
Compagnie
4 sept
Ds Sytsma v Oeveren
Zondag 11 sept
Inloop 10.30 uur
Aanvang 11.00 uur
Thema van de dienst—en tevens jaarthema:
”Geborgen in Christus”
Startzondag
bij Fam.
Couperus

Witte kerkje
Boelenswei 52
Boelenslaan, Friesland 9233 KD
Nederland
0512342970

Volledige kalender bekijken