ds Sijtsma van Oeveren startzondag (Geloven is een werkwoord)