Biddag voor gewas en arbeidt ds Douma van der Molen