MaandWeekDag

Events in oktober 2020

 • Synodevergadering in Assen
 • ruildienst
 • kerkraadsvergadering
 • ds M. Koppe
 • Kinderclub B-tov
 • Cathehisatie
  gebedskring
 • ds Sijtsma van Oeveren
  Jongere gespreksgroep
 • ds J.J Douma van der Molen
 • Cathehisatie