Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Vandaag

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  november 2019
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  27 oktober 2019

  Categorie: Dienstds W.H.D. Pastoor

  ds W.H.D. Pastoor
  28 oktober 2019 29 oktober 2019 30 oktober 2019 31 oktober 2019

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  1 november 2019 2 november 2019
  3 november 2019

  Categorie: DienstBr Kees Stam ( jeugddienst )

  Br Kees Stam ( jeugddienst )
  4 november 2019 5 november 2019 6 november 2019

  Categorie: Dienstds J.J Douma van der Molen ( Dankstond)

  ds J.J Douma van der Molen ( Dankstond)
  7 november 2019 8 november 2019 9 november 2019
  10 november 2019

  Categorie: Jeugdjeugd bijeenkomst

  jeugd bijeenkomst

  Categorie: Dienstds A.E. de Jong Wiersema

  ds A.E. de Jong Wiersema
  11 november 2019 12 november 2019 13 november 2019

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  14 november 2019 15 november 2019 16 november 2019
  17 november 2019

  Categorie: Dienstds J.J Douma van der Molen

  ds J.J Douma van der Molen
  18 november 2019 19 november 2019 20 november 2019

  Categorie: AlgemeenLezing Jaap de Vreugd

  Lezing Jaap de Vreugd
  21 november 2019 22 november 2019 23 november 2019
  24 november 2019

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren

  ds Sijtsma van Oeveren
  25 november 2019 26 november 2019 27 november 2019

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  28 november 2019 29 november 2019 30 november 2019