Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Vandaag

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  december 2019
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  1 december 2019

  Categorie: DienstBr J de Vries ( voorbereiding H.A )

  Br J de Vries ( voorbereiding H.A )

  Categorie: GespreksgroepBijbel gesprekskring

  Bijbel gesprekskring
  2 december 2019 3 december 2019 4 december 2019 5 december 2019 6 december 2019 7 december 2019
  8 december 2019

  Categorie: Algemeenjeugd bijeenkomst

  jeugd bijeenkomst

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( Heilig Avondmaal )

  ds Sijtsma van Oeveren ( Heilig Avondmaal )
  9 december 2019 10 december 2019 11 december 2019

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  12 december 2019 13 december 2019 14 december 2019
  15 december 2019

  Categorie: Dienstds H. Poot

  ds H. Poot
  16 december 2019 17 december 2019 18 december 2019 19 december 2019 20 december 2019 21 december 2019
  22 december 2019

  Categorie: Dienstds A. van Harten-Tip

  ds A. van Harten-Tip
  23 december 2019 24 december 2019

  Categorie: Dienstds A.E. de Jong Wiersema ( Kerstavond )

  ds A.E. de Jong Wiersema ( Kerstavond )
  25 december 2019

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( 2e Kerstdag )

  ds Sijtsma van Oeveren ( 2e Kerstdag )
  26 december 2019

  Categorie: Dienst2e Kerstdag geen dienst

  2e Kerstdag geen dienst
  27 december 2019 28 december 2019
  29 december 2019

  Categorie: Dienstds J. den Admirant

  ds J. den Admirant
  30 december 2019 31 december 2019

  Categorie: Dienstds J.J Douma van der Molen ( Oudejaarsdag )

  ds J.J Douma van der Molen ( Oudejaarsdag )
  1 januari 2020

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( Nieuwjaarsdag )

  ds Sijtsma van Oeveren ( Nieuwjaarsdag )
  2 januari 2020 3 januari 2020 4 januari 2020