Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  maart 2017
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  26 februari 2017

  Categorie: DienstOchtenddienst ds Heslinga

  Ochtenddienst ds Heslinga
  27 februari 2017

  Categorie: AlgemeenBijbelstudiekring over de Eindtijd door ds.Poot

  Bijbelstudiekring over de Eindtijd door ds.Poot
  28 februari 2017 1 maart 2017

  Categorie: Mannen en Vrouwen verenigingmannen en vrouwenvereniging

  mannen en vrouwenvereniging

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie

  Categorie: GebedskringGebedskring

  Gebedskring
  2 maart 2017 3 maart 2017 4 maart 2017
  5 maart 2017

  Categorie: DienstOchtenddienst ds Sijtsma van Oeveren

  Ochtenddienst ds Sijtsma van Oeveren
  6 maart 2017 7 maart 2017 8 maart 2017

  Categorie: DienstBidstond voor gewas en arbeid ds Douma van der Molen.

  Bidstond voor gewas en arbeid ds Douma van der Molen.
  9 maart 2017 10 maart 2017

  Categorie: AlgemeenBijbelstudiekring olv O Oevering ( Dan.11)

  Bijbelstudiekring olv O Oevering ( Dan.11)
  11 maart 2017
  12 maart 2017

  Categorie: DienstOchtenddienst ds Snijder

  Ochtenddienst ds Snijder
  13 maart 2017 14 maart 2017

  Categorie: catechisatiebelijdenis catechisatie

  belijdenis catechisatie

  Categorie: AlgemeenKerkraadsvergadering bij Clazien de Bruin

  Kerkraadsvergadering bij Clazien de Bruin
  15 maart 2017

  Categorie: AlgemeenVerkiezingen

  Verkiezingen

  Categorie: AlgemeenGemeente vergadering

  Gemeente vergadering
  16 maart 2017 17 maart 2017 18 maart 2017

  Categorie: AlgemeenBijeenkomst Boornbergum voor ambtsdragers i.v.m Hoe nu verder als vGKN?

  Bijeenkomst Boornbergum voor ambtsdragers i.v.m Hoe nu verder als vGKN?
  19 maart 2017

  Categorie: DienstOchtenddienst ds Sijtsma van Oeveren

  Ochtenddienst ds Sijtsma van Oeveren

  Categorie: GespreksgroepGespreksgroep bij kees van der Veen

  Gespreksgroep bij kees van der Veen
  20 maart 2017 21 maart 2017 22 maart 2017 23 maart 2017 24 maart 2017

  Categorie: JeugdWord Servants Buffet

  Word Servants Buffet
  25 maart 2017
  26 maart 2017

  Categorie: JeugdTeenerbijeenkomst bij fam Joh Couperus

  Teenerbijeenkomst bij fam Joh Couperus

  Categorie: DienstIsraeldienst olv ds H Poot

  Israeldienst olv ds H Poot

  Categorie: DienstOchtenddienst ds Poot

  Ochtenddienst ds Poot
  27 maart 2017 28 maart 2017 29 maart 2017 30 maart 2017 31 maart 2017 1 april 2017