Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  februari 2020
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  26 januari 2020

  Categorie: Dienstds S Maliepaard

  ds S Maliepaard
  27 januari 2020 28 januari 2020 29 januari 2020

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  30 januari 2020 31 januari 2020 1 februari 2020
  2 februari 2020

  Categorie: DienstKees de Vreugd ( Chr .V. Israël )

  Kees de Vreugd ( Chr .V. Israël )

  Categorie: Gespreksgroepbijbel gesprekskring

  bijbel gesprekskring
  3 februari 2020 4 februari 2020 5 februari 2020

  Categorie: Algemeenkerkraadsvergadering bij van der Veen

  kerkraadsvergadering bij van der Veen
  6 februari 2020 7 februari 2020 8 februari 2020
  9 februari 2020

  Categorie: Jeugdjeugd bijeenkomst

  jeugd bijeenkomst

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren

  ds Sijtsma van Oeveren
  10 februari 2020 11 februari 2020 12 februari 2020

  Categorie: catechisatieCatechesatie

  Catechesatie
  13 februari 2020 14 februari 2020 15 februari 2020
  16 februari 2020

  Categorie: Dienstbr J.de Vries

  br J.de Vries
  17 februari 2020 18 februari 2020 19 februari 2020

  Categorie: BreiclubBreiclub

  Breiclub
  20 februari 2020 21 februari 2020 22 februari 2020
  23 februari 2020

  Categorie: Dienstds Oldenhuis

  ds Oldenhuis
  24 februari 2020 25 februari 2020 26 februari 2020

  Categorie: catechisatieCathehisatie

  Cathehisatie

  Categorie: GebedskringGebedskring

  Gebedskring
  27 februari 2020

  Categorie: AlgemeenAmbtsdragersconferentie

  Ambtsdragersconferentie
  28 februari 2020 29 februari 2020