Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  november 2018
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  28 oktober 2018

  Categorie: Dienstds ter Beek

  ds ter Beek
  29 oktober 2018 30 oktober 2018 31 oktober 2018

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  1 november 2018 2 november 2018 3 november 2018
  4 november 2018

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren

  ds Sijtsma van Oeveren
  5 november 2018 6 november 2018 7 november 2018

  Categorie: Algemeenkerkraadsvergadering

  kerkraadsvergadering

  Categorie: Dienstds Douma van der Molen Dankdag voor gewas en arbeid

  ds Douma van der Molen Dankdag voor gewas en arbeid
  8 november 2018 9 november 2018 10 november 2018
  11 november 2018

  Categorie: Dienstds Snijder

  ds Snijder
  12 november 2018 13 november 2018 14 november 2018

  Categorie: GebedskringGebedskring

  Gebedskring

  Categorie: Mannen en Vrouwen verenigingmannen en vrouwenvereniging

  mannen en vrouwenvereniging

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  15 november 2018

  Categorie: AlgemeenToerustingsavond voor ambtsdragers in Frieschepalen

  Toerustingsavond voor ambtsdragers in Frieschepalen
  16 november 2018 17 november 2018
  18 november 2018

  Categorie: Dienstds van Beesten Jeugddienst

  ds van Beesten Jeugddienst
  19 november 2018 20 november 2018

  Categorie: AlgemeenPromotie ds A van Harten Tip

  Promotie ds A van Harten Tip
  21 november 2018

  Categorie: AlgemeenGemeente vergadering

  Gemeente vergadering
  22 november 2018 23 november 2018 24 november 2018
  25 november 2018

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren laatste zondag kerkelijk jaar

  ds Sijtsma van Oeveren laatste zondag kerkelijk jaar
  26 november 2018 27 november 2018 28 november 2018

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  29 november 2018 30 november 2018 1 december 2018