Nadere gegevens van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie

Scriba
Br R Zandbergen
9222 NL Drachtster Compagnie
0512-341737
r.zandbergen@chello.nl

Predikant
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Voorzitter van de kerkenraad
Br H van der Bij
Wytze Peetswei
9223 NL Houtigehage
0512-341751

Diaconie contactpersoon
Br C. de Vries
Veenscheiding 4
9202 ND Drachten
0512-520234
Rekeningnummer: NL25RABO 012 027 039 0

Jeugdwerk contactpersoon
Br C. de Vries
Veenscheiding 4
9202 ND Drachten
0512-520234
Rekeningnummer: NL47RABO 012 027 038 2

JeugdclubCatechisatie
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Kindernevendienst
Zr C.de Bruin
Tsjerkebuorren 27
9222 NH Drachtster Compagnie
0512-342828

Strandheem commissie
Zr.A.van der Veen – Delfstra
Spekloane27
9233 LL Boelenslaan
0512-342287

Gespreksgroep contactpersoon
Zr R. Couperus-Meyer
Folgerenlaan 117a
9223 LN Houtigehage
0512-341858

Mannen/vrouwen vereniging contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Gebedskring contactpersoon
Mw Ds M.J.M. Sytsma-van Oeveren
Zilverschoon 80
8265 HC Kampen
038-3326721
mjmsytsma@gmail.com

Bijbelstudiegroep contactpersoon
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Commissie bijzonder diensten contactpersoon
Zr J. de Boer-de Haan
Oplizzer 2
9231 MP Surhuisterveen
0512-729022

Boekhouder
Br.J. Veenstra
Sint Jansberg 18
9202 EE Drachten
0512-548214
Rekeningnummer: NL94RABO 011 745 595 4

Kerkblad “De Kandelaar”
Zr.A.Elzinga-Altena
Leidijk 13
9865 VT Opende
0512-342812

Opname van diensten
br M Ypma
It Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879

Preekvoorziening
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Organisten voorziening
Br O.Oevering
Noorderdwarsvaart 50
9201 KL Drachten
0512-515552

Kosters
Br M.Ypma
Heechfean 55
9222 NZ Drachtster Compagnie
0512-342879
martin.ypma@gmail.com

Br C. de Vries
Veenscheiding 4
9202 ND Drachten
0512-520234

Diensten

Het “witte kerkje”
Boelenswei 52
9233 KD Boelenslaan

Diensten om 10.00.
Elke zondag is er één dienst. Tijdens de diensten is er kindernevendienst en is er oppas voor de allerkleinsten. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het gebouw achter de kerkzaal.

Contactformulier