Beste lezer,
Mag ik mij even aan u voorstellen?
Mijn naam is ds. M(arga)J.M. Sijtsma- van Oeveren.
Ik werd in 1958 in Drachten geboren als vierde van zeven kinderen in een domineesgezin.
Dat betekende veel gezelligheid, veel afwisseling en veel verhuizingen.
Van jongs af aan was ik geboeid door het beroep of liever de roeping die mijn vader,
ds. B. van Oeveren met veel passie en liefde voor zijn Heer mocht vervullen.
Maar het na mijn gymnasium periode theologie gaan studeren met het oog op een predikantschap was in die tijd voor een ‘behoudende’ synodaal gereformeerde vrouw nog niet vanzelfsprekend.
Na een studie rechten in Leiden en de poging om voor kinderrechter door te studeren en aan de slag te gaan, riep God mij in een andere richting.
Een verblijf van 3 maanden in Israël waar ik mocht werken in een Joods orthodox kindertehuis, opende mij de ogen om alsnog te beginnen met de studie theologie.
In 1982 begon ik hiermee aan de PTHU te Kampen.
Daar leerde ik mijn man kennen, die in die tijd in Zwolle zijn co-schappen liep voor de opleiding tot arts.
In 1984 zijn wij getrouwd en wij mochten uit Gods hand 5 kinderen ontvangen.
(Inmiddels zijn 4 van de 5 kinderen getrouwd, studeert de jongste nog en zijn wij de trotse grootouders van 3 kleinkinderen).
Dit werkte wel enigszins studievertragend, maar in 1991 studeerde ik uiteindelijk toch af, met als hoofdvak Biblistiek en als afstudeerscriptie onderwerp: ‘De Rest ‘ ( een onderzoek naar en een vergelijking van de restgedachte bij de profeet Jesaja en in de brief van Paulus aan de Romeinen), zie Ps. 94: 14.
Vanwege de drukke baan van mijn man en onze 5 opgroeiende kinderen heb ik die eerste tijd wel gepreekt, pastoraal werk gedaan en catechisatie gegeven, maar heb ik pas in 2006 mijn kerkelijk examen gedaan en werd daarmee beroepbaar.
Dit beroep werd op mij gedaan door de vGK van Drachtstercompagnie/ Boelenslaan en op 14 januari 2007 mocht ik daar als predikant bevestigd worden door mijn vader.
Naast mijn 20% functie in deze gemeente, heb ik daarnaast enkele jaren ‘pastorale hulpdiensten’ verricht in Frieschepalen en sinds april 2013 in Noordwolde.
Als u vraagt ‘wat is het mooiste van dominee- zijn’, dan is het moeilijk om een keuze te maken tussen preken en pastoraat. Maar ook het organiseren van een kerstviering of een vakantiebijbelweek, het omgaan met de jeugd en het leiden van een mannen en vrouwenvereniging voor ouderen, zijn mooie dingen om te mogen doen.
Daarnaast zijn mijn man en ik sinds november 2011 reisleiders voor de interkerkelijke
reisorganisatie Drietour en genieten wij ervan om met heel verschillende mensen, qua leeftijd, kerkelijke gezindte, en plaats van herkomst naar Bijbelse landen en met name Israël te gaan.
Om mensen dit land te laten zien, de Bijbel hier te openen, is iets wat mijn hart heeft.
Israël, de Joden, onze broeders en zusters daar en verspreid over de hele wereld, hebben een kostbaar plekje niet alleen in mijn hart, maar ook in onze gemeente.

Mw Ds M.J.M.Sytsma-van Oeveren

Predikant