Ambtsdragersconferentie thema KERK -ZIJN IN CORONA TIJD