Zondag 23 januari is een dienst uitgezonden op Omrop Fryslân.

De dienst is opgenomen in de “Tjerke fan de Moanne” de vanouds Gereformeerde kerk van Harkema. En is ook terug te zien op bij Omrop Fryslân ( uitzending gemist)

De diakonieën van de deelnemende kerken aan deze diensten in januari willen de stichting Present De Wâlden ondersteunen. Voor meer informatie over de stichting kunt u de website: www.stichtingpresent.nl/dewalden  raadplegen.

Giften voor deze stichting kunt u overmaken naar rekening: NL12 RABO 0321 0765 32 ten name van Stichting Present De Wâlden