26 november 2023

ds M.J.M Sijtsma - van Oeveren ( Laatste zondag van Kerkelijk jaar )

Categorie: Dienst ds M.J.M Sijtsma - van Oeveren ( Laatste zondag van Kerkelijk jaar )


26 november 2023

Organist Gjalt de Jong