Welkom op de site van de VGKN Boelenslaan.

 • Ons kerkgebouw, bekend in het dorp als het ‘witte kerkje’, staat aan de Boelenswei 52 in Boelenslaan,in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland, tussen Drachten en Surhuisterveen. Het dorp telt ruim 1100 inwoners. Omringd door het platteland, wordt het landschap naast weilanden ook getekend door elzensingelwallen. Onze gemeente hoort bij de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit een achttal kerken, die voortgekomen uit de Gereformeerde kerk(synodaal) besloten zelfstandig te blijven en niet mee te gaan in de fusie van Gereformeerde- Hervormde- en Lutherse kerken tot Protestantse Kerk Nederland. In eerste instantie bestond de gemeente uit gemeenteleden uit Drachtstercompagnie die vanwege principiele bezwaren zich niet konden vinden in het toetreden tot de PKN. Zij wilden graag bij elkaar blijven en konden hun kerkdiensten houden in dit kerkgebouw dat toen toebehoorde aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Het was oorspronkelijk een evangelisatiepost en destijds nog opgezet door de opa van evangelist Jan Zijlstra. Toen ook de Hervormde gemeente van Surhuisterveen ging fuseren met de Gereformeerde kerk aldaar kwam het kerkgebouw te koop en kon het door ons als gemeente worden aangekocht. Met behulp van vele handen werd het van binnen en buiten opgeknapt en zoals u kunt zien: het is een plaatje. Maar niet alleen van buiten ook in de kerk mag u de warmte ervaren. Proberen wij in een ‘rood’ dorp het licht van Christus te laten zien en te verspreiden. Wij zien het als onze opdracht het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord en aan de belijdenisgeschriften. Een warme gemeente die vrolijk gereformeerd is ,zo zou je ons kunnen typeren. Op de kansel wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. De liederen uit met name het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel worden gepresenteerd via de beamer. Iedere zondagmorgen is er dienst om 10:00 uur, met daarna ruimte voor ontmoeting en napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Voor de allerkleinsten onder ons is er oppas, ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
 • Laatste nieuws

  Recente preken

  Aanstaande evenementen

  Agenda (maand)

  september 2018
  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
  26 augustus 2018

  Categorie: Dienstds van Zanden

  ds van Zanden
  27 augustus 2018 28 augustus 2018 29 augustus 2018 30 augustus 2018 31 augustus 2018 1 september 2018
  2 september 2018

  Categorie: Dienstds J Den Admirant

  ds J Den Admirant
  3 september 2018 4 september 2018 5 september 2018

  Categorie: AlgemeenKerkraadsvergadering bij van der Veen

  Kerkraadsvergadering bij van der Veen
  6 september 2018 7 september 2018 8 september 2018
  9 september 2018

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren startzondag (Geloven is een werkwoord)

  ds Sijtsma van Oeveren startzondag (Geloven is een werkwoord)
  10 september 2018 11 september 2018 12 september 2018

  Categorie: GebedskringGebedskring

  Gebedskring

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  13 september 2018 14 september 2018 15 september 2018
  16 september 2018

  Categorie: Dienstbr de Vries

  br de Vries
  17 september 2018 18 september 2018 19 september 2018

  Categorie: BreiclubBreiclub

  Breiclub
  20 september 2018 21 september 2018 22 september 2018
  23 september 2018

  Categorie: Dienstds Douma van der Molen ( voorbereiding Heilig Avondmaal )

  ds Douma van der Molen ( voorbereiding Heilig Avondmaal )
  24 september 2018 25 september 2018 26 september 2018

  Categorie: catechisatiecatechisatie

  catechisatie
  27 september 2018 28 september 2018 29 september 2018
  30 september 2018

  Categorie: Dienstds Sijtsma van Oeveren ( Heilig Avondmaal )

  ds Sijtsma van Oeveren ( Heilig Avondmaal )
  1 oktober 2018 2 oktober 2018 3 oktober 2018

  Categorie: Mannen en Vrouwen verenigingmannen en vrouwenvereniging

  mannen en vrouwenvereniging

  Categorie: Algemeenkerkraadsvergadering

  kerkraadsvergadering
  4 oktober 2018 5 oktober 2018 6 oktober 2018

  Categorie: Algemeensynodevergadering in Frieschepalen

  synodevergadering in Frieschepalen